Có thể thấy trồng cây xanh ở chỗ làm việc, không gian sinh hoạt chung ở văn phòng hay các công ty đang là một xu thế đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đặt cây xanh trong văn phòng làm việc thực sự sẽ đem lại nhiều lợi ích bất ngờ mà dân văn phòng chúng ta không thể ngờ tới. Biết cây xanh có lợi ích như vậy nhưng chọn cây nào cho phù hợp và đặt ở đâu để được thuận tiện cho công việc nhất. Ngoài các lợi ích về sức khỏe và trang trí không gian làm việc, cây còn có tác dụng trong phong thủy văn phòng làm việc.