Trong thế giới muôn màu này, dù đa dạng hay phức tạp thế nào đi nữa đều được quy thành ngũ hành. Và trên thực tế được chia thành tất cả năm ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong năm ngũ hành này lại có mối quan hệ tương sinh, quan hệ phản sinh, quan hệ tương khắc, và phản khắc. Tất cả đều có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau, không thể tách rời, không thể phủ nhận một yếu tố nào cả, chúng tồn tại dựa trên sự tương tác lẫn nhau, trong đó có cái chung cái riêng.
Trong việc kinh doanh, việc vận dụng ngũ hành được coi là một trong các yếu tố góp phần làm nên thành công cho các công ty và lựa chọn văn phòng cho thuê là yếu tố có ảnh hướng nhất định đến sự thành công của doanh nghiệp. Các yếu tố về phong thủy khi thuê văn phòng gồm: không gian trước văn phòng, tầng thuê.